Utmattningssyndrom/Utbrändhet

Att vara stressad är ingen sjukdom, däremot kan långvarig stress ge upphov till både kroppslig och psykisk ohälsa. Under senare delen av 1900-talet blev många människor sjukskrivna för utbrändhet, man "gick in i väggen".

Idag vet vi att en del av de personerna var deprimerade, men många personer var helt enkelt överbelastade av arbete, eller av en kombination av privatliv och arbete. Detta ledde till att vi började prata om utmattningsdepressioner eller utmattningssyndrom.

Stress utan återhämtning

De personer som fick dessa diagnoser hade genomgått en lång period av stress utan möjlighet till återhämtning och ofta fick de också kroppsliga problem som ont i rygg eller nacke, sömnsvårigheter och trötthet, som pågick under en lång period. Om de sedan insjuknade akut var det ofta med en känsla av att allt bara tog slut, att de hade "gått in i väggen". Deras sjukdomssymtom var ofta både kroppsliga eller psykiska.

Typiskt var att det uppstod en förlamande trötthet samtidigt som de också fick svårigheter att minnas vardagliga saker, såsom namn på nära vänner, telefonnummer osv, sådant som de med automatik kommit ihåg tidigare.

Ökad stresskänslighet

Tröttheten gör också att personerna vill sova mycket, men många känner det som om sömnen inte ger återhämtning. Ofta tar det lång tid innan personerna återhämtar sig och de flesta utvecklar en stark känslighet för stress som gör att de blir sårbara i sin vardag.

Det finns olika förklaringsmodeller till denna typ av ohälsa. Många menar att det helt enkelt handlar om högpresterande människor som har arbetat för mycket och inte fått möjlighet att vila eller återhämta sig tillräckligt. Andra forskare menar att dessa personer har en särskild "psykologisk profil", till exempel att de har en tendens att prestera mycket för att förbättra sin självkänsla.

Text: Ingela Skärsäter