Tvångssyndrom

Tvångssyndrom, eller obsessive compulsive disorder - OCD, kännetecknas av tvångstankar med rädsla för att göra fel eller skada någon.

Det leder i sin tur till överdrivna eller tvångsmässiga kontrollhandlingar.

För att få diagnosen tvångssyndrom ska tvångstankarna eller tvångshandlingarna pågå minst en timme per dag, upplevas som väldigt påfrestande och göra att man fungerar sämre i vardagslivet.

Text: Ingela Skärsäter