Tourettes syndrom

Ungefär 1 procent av landets barn och ungdomar har Tourettes syndrom. Det innebär bland annat att delar av hjärnan fungerar på ett annat sätt.

Det finns ofta tics i släkten eller tvång, men Tourettes syndrom är ingenting som beror på uppväxtmiljö. Syndromet innebär att man har olika rörelsetics. Det är ofrivilliga rörelser, till exempel huvudryckningar eller ögonblinkningar. För att få diagnosen Tourettes syndrom ska rörelseticsen finnas i kombination med något ljudtics också – ofrivilliga ljud som harklingar, hostningar, visslingar eller liknande.

Detta måste ha startat före 18 års ålder för att man ska kunna få diagnosen Tourettes syndrom. Oftast är problemen värst i barn- och ungdomsåren och brukar lugna ned sig i unga vuxna år.

Text: Mikael Elf

Källa: Intervju med Elisabet Wentz, överläkare och docent på BNK (Enheten för barnneuropsykiatri) i Göteborg.