Social fobi

En person som lider av social fobi har en rädsla för att i sociala möten skämma ut sig själv. Personen kan drabbas av svettningar, hjärtklappning och stamning på grund av sin fobi. Detta kanske påminner om blyghet, men dessa två är inte samma sak.

Personer som är drabbade av social fobi kan ha stora problem i de flesta situationer av livet.

En sak som att köra bil med en passagerare kan vara jobbigt. Social fobi blir ett stort handikapp för den drabbade och risken för exempelvis missbruk ökar.

Fobi i familjen

Social fobi uppkommer många gånger i unga år. Det som gör att en person drabbas tror man har att göra med "medfödd sårbarhet" blandat med dåliga upplevelser.

Social fobi kan finnas inom familjen, då spelar inte bara ärftlighet in, utan också om en person vuxit upp och lärt in beteendet så som barn gör; "barn gör som vuxna gör, inte som de säger".

För den drabbade finns det hjälp att få i form av exempelvis KBT (kognitiv beteendeterapi), läkemedel eller samtalsstöd.

Text: Joachim Hedberg, student webbredaktörsprogrammet, Högskolan i Borås

Källa: Svenska Ångestsyndromsällskapet