Självskadebeteende

Det kallas medveten självdestruktiv handling eller självskadebeteende inom sjukvården. Och allt fler unga människor i Sverige, framför allt tjejer i åldern 15-24 år, vårdas inom psykiatrisk slutenvård för skador som de gett sig själva.
Att skada sig själv har blivit ett sätt att hantera ångestladdade situationer och andra smärtsamma känslor och tankar.

Självskadebeteende handlar framför allt om att en person tillfogar sig själv smärta och skada, oftast utan att vilja ta sitt liv. Det kan till exempel ske genom att personen skär sig eller bränner sig med cigarett eller tändare, att se till att sår inte läker, plocka hår, slag mot sin egen kropp, dunka med huvudet i något hårt, utföra tatuering eller piercing på egen hand, dra ut sina naglar, bita sig själv eller ta/dricka mediciner, kemiska medel eller alkohol.

"Att skära är ett universalmedel. Det är en bot för 1000 år av ensamhet, och lindrar ilska och sorg. Smärtan flyttar ut och blir synlig. Ångesten minskar, maktlösheten släpper tillfälligt. Jag vaknar upp till här och nu."

E.H. som citeras i skriften Självskadebeteende

Mörkertal och osäkerhet

År 2004 beräknade Socialstyrelsen i en undersökning att minst en procent av svenska tjejer i åldern 13-18 år någon gång hade skurit sig själv.

Men många utför handlingen i hemlighet och de söker inte vård för sina problem, så det finns ett stort mörkertal – det är svårt att avgöra hur många det egentligen handlar om. En del forskare tror att så många som 10 procent av tjejerna och 5 procent av killarna i dessa åldrar någon gång gjort något för att skada sig själv.

Och även om självskadebeteende oftast inte handlar om självmordsförsök, kan det vara svårt att se var gränsen går, skriver Rigmor Stain, docent och forskare inom biologisk psykiatri, i skriften Självskadebeteende: "Det händer att personer med självmordsplaner tillfogar sig själva skador som inte är livshotande och att personer med självskadebeteende berättar att de skurit sig för att de velat dö."

Andra former av självskadande beteende

Men unga människor kan också skada sig själva på många andra sätt, till exempel genom drogmissbruk, genom att lockas att sälja sex, vara ovarsamma med sig själva eller låta sig utnyttjas av andra jämnåriga, eller av vuxna.

Ätstörningar kan också räknas in bland beteenden som handlar om att vara självdestruktiv eller utsätta sig för risker.

Att vara utåtagerande och bryta mot normer och regler, som kan innebära att den unga personen hamnar i farliga situationer, är ett annat självdestruktivt beteende, som främst killar visar.

Text: Pia Mattzon

Källa: Självskadebeteende – forskning, behandling och metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos unga, Rigmor Stain/Allmänna Barnhuset 2008.