Självmord och självmordsförsök

De flesta som tar sitt liv eller gör ett självmordsförsök vill ha hjälp. Självmord är en kommunikativ handling, förklarar Britta Alin Åkerman som är psykolog och professor vid Karolinska institutet.

– De som genomför handlingen, eller gör ett försök, talar om för oss andra på ett eller annat sätt att de inte klarar av sin situation.

– Många ungdomar säger till mig: "Jag vill inte dö, men jag orkar inte leva detta liv." Det innebär att de flesta vill ha hjälp på något sätt, men de vet inte hur de ska bära sig åt!

Britta Alin Åkerman arbetar vid en enhet på Karolinska som kallas NASP, Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa. Enheten har fått i uppdrag av regeringen att förebygga och informera om självmord, eller suicid*, som det numera ofta kallas.

– Vi som arbetar med det här vill kalla det suicid, på samma sätt som man talar om cancer istället för kräfta (som det kallades förr). Men när jag är ute bland ungdomar kallar jag det alltid självmord – det är ett ord som de unga känner igen.

Fler unga försöker ta sitt liv

Hon berättar att självmordsförsöken ökar bland unga människor, upp till 19 år. Tjejer står för den största ökningen av antalet självmordsförsök.

Detsamma gäller självmord, det är allt fler unga tjejer som tar sina liv, även om det fortfarande är något fler killar som verkligen genomför handlingen.

– Förr var 75 procent av dem som tog sina liv pojkar och 25 procent flickor. Nu är det nästan utjämnat, till 50/50, berättar Britta Alin Åkerman.

Under åren 2000-2006 var det i genomsnitt 34 tjejer och 89 killar i åldern 16-25 år, som dog genom självmord varje år. Av de omkring 100 flickor och 130 pojkar i åldern 1-15 år som dog per år under åren 1997-2007, var det 4-5 procent som tagit sitt liv – ungefär 9-10 personer – och något fler flickor än pojkar.

Självmord är ingen sjukdom

Britta Alin Åkerman är noga med att poängtera att självmord inte är någon sjukdom.

– Och det behöver inte heller vara psykisk sjukdom som ligger bakom. Jag har mött många självmordsbenägna ungdomar som inte är psykiskt sjuka – men de lever under omständigheter och livssituationer som gör det så svårt för dem att de inte klarar av det. Men det är naturligtvis vanligt att till exempel depression ligger bakom.

Hon citerar en kollega, Jan Beskow, som arbetar med suicidprevention, vilket betyder att förhindra fler självmord genom förebyggande arbete. Han säger:

"Självmordsbeteende är mer ett uttryck för outhärdlig mellanmänsklig vånda än en medveten dödssträvan."

*Suicid = Ordet kommer av latinet, där sui betyder "sig själv" och caedere betyder "att dräpa".

Text och foto: Pia Mattzon

Källa: Socialstyrelsens statistik Dödsorsaker 2006 samt Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009