Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom innebär att den drabbade återupplever något traumatiskt och upprivande som hon eller han varit med om.

Starka minnesbilder framkallas både under dagen och under natten, nattetid i form av mardrömmar. Den drabbade försöker ofta undvika tankar, känslor och aktiviteter som påminner om traumat.

I vissa fall kan det gå så långt att personen blir helt isolerad. Vanliga psykiska symtom är koncentrationssvårigheter och sömnstörningar, personen kan också vara lättirriterad, överdrivet vaksam och lättskrämd.

Symtomen kan bryta ut både strax efter händelsen och flera år senare. PTSD får ofta komplicerade sociala följder och kan bland annat leda till separation och skilsmässa.

Text: Ingela Skärsäter