Paniksyndrom

Paniksyndrom är ett tillstånd som innebär att man drabbas av upprepade så kallade panikattacker. För att en person ska få diagnosen paniksyndrom krävs tre panikattacker inom en period av tre veckor. Attackerna ska inte uppträda när man är fysiskt utmattad eller i en livshotande situation.

I en panikattack upplever den som drabbas många starka fysiska symtom som kan variera mycket från person till person. En attack börjar ofta plötsligt och varar under några minuter, för att sedan klinga av.

Typiska symtom vid en panikattack är hjärtklappning, svettningar, darrningar, muntorrhet, smärta i bröstet, illamående, yrsel, svimfärdighet, värmekänsla och kvävningskänslor.

Det är också mycket vanligt att personen som drabbas upplever mycket starka ångestkänslor, till exempel en känsla av overklighet, känslan av att förlora förståndet eller till och med en känsla av att man ska dö.

Det är dock mycket viktigt att poängtera att symtomen vid en panikattack är ofarliga, även om det kan vara svårt att förstå för en person som befinner sig i situationen.

Var som helst och när som helst

En panikattack kan uppträda när som helst och i vilken situation som helst, till exempel i hemmet, på bussen eller i mataffären. Ofta kan detta leda till den drabbade börjar undvika vissa platser eller situationer, vilket i sin tur kan leda till andra fobier, till exempel agorafobi som innebär att man har fobi för offentliga platser där det vistas mycket folk.

Vad som utlöser en panikattack är svårt att säga, men hög stress kan vara en utlösande faktor. Man kan befinna sig i en svår livssituation, antingen i hemmet, i skolan eller på jobbet.

Flera behandlingar

För den som lider av paniksyndrom finns flera behandlingsformer. Bland annat kognitiv beteendeterapi, som bland annat går ut på att informera om att symtomen i sig inte är farliga samt att lära ut hur man tänker på rätt sätt för att undvika symtomen.

En sund livsstil med motion och regelbunden sömn kan också ha bra effekt, liksom att undvika för mycket koffein eller alkohol. Avslappningsövningar kan minska symtomen. Det är också viktigt att försöka prata med närstående om sin situation och hur man känner sig.

Källor: www.sps.nu - en stödsajt för drabbade av panikångest och socialfobi samt