Oro och ångest

Oro och ångest kan betraktas som existentiella, vilket betyder att de är en del av livet. Inget liv utan faror och hot.                                                                                                                                        

Ångest kan vara allt från lättare oro till ett sjukligt tillstånd där ångesten är orimlig och skrämmande. Då ger ångesten en känsla av kaos, katastrof och kontrollförlust. Sådan ångest påverkar ofta livskvaliteten negativt och även hur man fungerar i vardagslivet tillsammans andra människor.

Kroppen aktiveras

När vi upplever ångest händer det mycket i kroppen. Syftet är att  skärpa våra sinnen och göra oss redo för försvar eller flykt - "fight or flight".

Detta märks av genom att vi får en ökad vakenhet, snabbare puls, förhöjt blodtryck och hastigare andning. Dessutom aktiveras det så kallade sympatiska nervsystemet, som ger ökad spänning i musklerna, svettningar, muntorrhet och vidgade pupiller.

När man är medveten om vad som framkallar ångest, när den har en given orsak, kan man kalla ångesten eller rädslan för normal. Då är den en reaktion på hot eller fara och är en befogad rädsla.

Ångest kan ge mer ångest

När sambandet mellan ångestupplevelsen och det som har framkallat den inte är så tydligt (eller medvetet) talar man om sjuklig ångest.

Då blir ångesten ett symtom i sig själv och framkallar en känsla av hot genom sin egen existens. Bara tanken på ångesten kan alltså ge upphov till mer ångest, precis som smärta föder smärta. Man får ångest av ångesten, även kallat förväntansångest.

Onda cirklar uppstår, som kan vara svåra att bryta.

Text: Ingela Skärsäter