Missbruk

Attityd till alkohol

Alkoholkonsumtionen har ökat i Sverige de senaste åren och det beror bland annat på förändrad attityd och nya levnadsmönster. Att dricka till vardags har inte bara blivit mer allmänt accepterat. Det anses också som en naturlig metod för avslappning i en stressad tillvaro.

Arbetskamraterna går på after work, stressade och trötta heltidsarbetande varvar ner med ett glas vin eller en öl hemma efter arbetsdagen. Det har också blivit "fint" att dricka vin - för alla samhällsklasser - och sedan lådvinerna introducerades har vin blivit en dryck som finns på var mans bord, flera dagar i veckan.

För många svenskar har alkohol gått från att vara en högtidsdryck för festliga tillfällen, till en njutningsfull belöning i vardagen. Dryckeskulturerna blandas friskt: sydeuropeiskt vindrickande till vardags, öl eller drink på brittiskt vis och traditionellt svensk groggdrickande till helgen.

Personal inom missbruksvård och forskning vill sätta fokus på vad det kraftigt ökande och regelbundna alkoholdrickandet leder till: En helt ny typ av alkoholism, helt olik den som fanns i Sverige förr.

Utvecklats till ett samhällsproblem

Missbruk är idag ett större problem än det var förr. Det berättar överläkare Clas Sjöberg, som följt utvecklingen på mycket nära håll i snart 50 år.

Hans karriär som missbruksläkare startade i Göteborg på 1960-talet. Med sin långa erfarenhet betraktas Clas Sjöberg som en auktoritet när det gäller missbruksfrågor och han är mycket bekymrad över dagens situation och menar att missbruket utvecklats till ett samhällsproblem.

Riskbruk och blandmissbruk

I missbrukets spår kommer också "riskbruket", det vill säga alkoholkonsumtion som är så stor att den riskerar att övergå i missbruk.

Inom företagshälsovården har man också lagt märke till ett relativt nytt fenomen: Personer med ett långvarigt alkoholmissbruk, som pågått i tio år eller mer, går ganska ofta över till ett blandmissbruk som också innehåller narkotika.

Inom missbruksvården räknar man med att omkring tio procent av Sveriges befolkning har missbruksproblem.

Allt fler dricker allt mer och oftare

Svenskarnas alkoholkonsumtion har ökat kraftigt de senaste 20-30 åren. Enligt Statens folkhälsoinsitut beräknas ungefär 700 000 svenskar ha en riskabel alkoholkonsumtion och cirka 300 000 bedöms ha ett beroende.

En del av den ökade konsumtionen kan förklaras med större tillgänglighet. Mängden alkohol som svensken får köpa med sig hem från utlandsresor har ökat kraftigt och det är idag tillåtet att föra in stora mängder alkoholl från annat EU-land till Sverige.

På de senaste 30 åren har även antalet utskänkningsställen med tillstånd att servera alkohol tredubblats i landet och idag sker ungefär 20 procent av all alkoholkonsumtion på restauranger, pubar och krogar.

 

Text: Pia Mattzon

Källa: Statens Folkhälsoinstitut, CAN samt utdrag från boken "Leva med beroende" som utgavs i samband med Aleforsstiftelsens 20-årsjubileum 2007.