Melankoli

Om en egentlig depression har inslag av melankoli är människan likgiltig inför omgivningen. Ansiktsmimiken är livlös och rörelserna går långsamt.

Livet upplevs nattsvart och det finns risk för att den drabbade utvecklar vanföreställningar och psykotiska tillstånd.

Melankoli är ett allvarligt tillstånd som alltid kräver läkarhjälp.

Diagnoskrav melankoli

Under den svåraste perioden ska man ha haft en oförmåga till lust eller glädje, eller oförmåga att reagera på stimulans som vanligen är positiv.

Dessutom ska tre av följande symtom finnas med:

  • Tydlig nedstämdhet
  • Nedstämdhet som är värst på morgonen
  • Tidigt uppvaknande
  • Stark hämning av sinnelag och rörelseaktiviteter - eller upprördhet
  • Betydande aptitlöshet eller viktminskning
  • Överdrivna eller obefogade skuldkänslor