Generaliserat ångestsyndrom - GAD

Med generaliserad ångest menar man en generell och ihållande ångest som inte är begränsad till vissa platser eller situationer.

Ofta finns en överdriven rädsla för olika vardagssituationer, som ekonomi, hälsa eller prestationer i skola eller arbete. Det kan gälla bekymmer som alla människor har, men det speciella med GAD är att rädslan och oron är ihållande och mycket svår att kontrollera. Och just önskan att vilja, men inte kunna, kontrollera ångesten ger ofta ökad ångest.

Text: Ingela Skärsäter