Specifik fobi

En specifik fobi är en stark och överdriven rädsla för speciella saker eller situationer. Det kan till exempel vara en fobi för spindlar eller för att tala inför andra människor. Fobin skapar en överdriven rädsla som kan göra att en person blir handlingsförlamad och ångestfylld.

Det är vanligt att ångesten kommer för att personen med fobin tänker att han eller hon borde vara rationell, men inte klarar av det på grund av paniken.

Hjälp mot fobier

Den som har en fobi kan bli bättre av professionell hjälp och på så vis också få en bättre livskvalitet. Fobier kan vara handikappande, och det i sin tur minskar en persons möjlihet att ha en fungerande social tillvaro tillsammans med kompisar och familj. 

Många fobier kan botas med terapi som går ut på att den drabbade utsätts för det som orsakar fobin och hindras från att genomföra sina vanliga "ritualer" som hon eller han brukar ta till för att dämpa ångesten. Metoden kan hjälpa, men den måste utföras av ordentligt utbildad personal som har kompetensen och lugnet att "härda ut" tillsammans med den drabbade, så att hon eller han inte flyr igen och förstärker fobin.

Behandlingen går ut på att söka upp situationer som skapar ångest och stanna kvar till ångesten avklingat.

Problem på grund av fobi

Fobier kan leda till andra problem, till exempel för den som är rädd för tandläkare eller för den som lider av sjukhusskräck (nosofobi). Om man inte går till sjukhus när man är sjuk kan man utsätta både sig själv och andra för stor fara.

En person som har en fobi kan bli väldigt begränsad. Det kan leda till att den drabbade förlorar kontakt med vänner om fobin exempelvis handlar om att inte våga lämna sitt hem, eller om man undviker särskilda situationer för att inte få panikångest.