Förstämningssyndrom/affektiva sjukdomar

Förstämningssyndrom, eller affektiva sjukdomar som de ibland kallas, är ett samlingsnamn för tillstånd som handlar om förändringar i sinnesstämningen.

Dessa sjukdomar räknas till de affektiva/förstämningssyndrom:

  • Bipolär sjukdom/manodepressivitet
  • Depression
  • Dystymi
  • Melankoli

Dålig sömn är ett tecken

För många personer som drabbas av till exempel depression kan det vara svårt att känna igen eller veta vad för slags psykisk ohälsa man har drabbats av. Dålig sömn är ofta det första tecknet på att något är i obalans.

Sorg är inte depression

Symtomen efter att någon har mist en närstående är ofta de samma som vid depression, men den typ av nedstämdhet man känner då är en normal reaktion på sorg. Det kan dock vara svårt att känna igen en depression när den har blivit fortsättningen på en kris- eller sorgereaktion.