Dystymi

Dystymi betyder sjukligt svårmod och är en depressionsform som ofta kopplas samman med den drabbades personlighetsdrag.

Sjukdomen kan beskrivas mer som en kronisk depression och det är inte ovanligt att den drabbade personen söker läkarhjälp för kroppsliga symtom.

Diagnoskrav dystymi

För att få en diagnos för dystymi ska man ha varit nedstämd under minst två år i följd.

Hos ungdomar ska nedstämdhet eller irritabilitet (lättretlighet) ha funnits under minst ett år.

Dessutom ska två av följande symtom finnas:

  • Sömnstörning
  • Brist på energi
  • Nedsatt självvärdering
  • Koncentrationssvårigheter
  • Hopplöshetskänsla

Text: Ingela Skärsäter