Kluster B - dramatiska, emotionella och impulsstyrda

Antisocial personlighetsstörning

 • Finns hos 60 procent av de män som sitter i svenska fängelser. Diagnosen är 6-8 gånger vanligare bland män än kvinnor.
 • Störningen hänger nästan alltid ihop med problem som missbruk, självdestruktivitet och kriminalitet.
 • För att få en diagnos ska personer med störningen ha visat så kallad "uppförandestörning" före 15 års ålder. Det innebär bland annat att personen kränker andra människors grundläggande rättigheter genom att till exempel hota, trakassera eller förödmjuka andra, eller är fysiskt grymma mot människor eller djur.
 • Personen är ofta aggressiv, skolkar från skola eller uteblir från arbete och ägnar sig åt stöld och skadegörelse.

Borderline personlighetsstörning

 • Är vanligare bland kvinnor än män och i yngre åldrar.
 • Bland människor som söker psykiatrisk vård är borderline antagligen den vanligast förekommande personlighetsstörningen.
 • Diagnossystemet ICD-10 kallas den "emotionellt instabil personlighetsstörning".
 • Kännetecken för borderline är att de drabbade är emotionellt instabila, impulsiva och intensiva. De har ofta en negativ inre bild av sig själva. Deras bild av människor i omgivningen är ofta antingen svart eller vit, ond eller god.
 • Personer med störningen är extremt känslomässigt sårbara och deras relationer med andra är ofta stormiga, intensiva och kaotiska.
 • En person med borderline upplever ofta en separation, eller hot om separation, som en avgrundsdjup förtvivlan av total övergivenhet och en bottenlös tomhet. Många med borderline anklagar sig själva och känner sig värdelösa.
 • Störningen är ofta förknippad med annan psykisk ohälsa som ångest, depression, missbruk, självskadebeteende och ätstörningar. Risken för självmord är hög.

Histronisk personlighetsstörning

 • Innebär överdriven känslosamhet och att personen söker uppmärksamhet.
 • Han eller hon känner sig illa till mods i situationer där de inte är i centrum och obehaget av att se någon annan i fokus kan vara så intensivt att personen kan göra vad som helst för att stjäla uppmärksamheten från "konkurrenten".
 • Personens samspel med andra spelar på känslor och hon eller han kan vara både förförisk, provocerande och teatralisk. Hon eller han använder sig ofta av sitt yttre för att dra uppmärksamheten till sig, till exempel med utmanande och uppseendeväckande kläder.

Narcissistisk personlighetsstörning

 • Utmärks av att personen ser sig som en särskilt framstående eller betydelsefull person – men det måste inte stämma överens med personens verkliga position eller kunskap.
  En narcissistisk person ser på sig själv som en "undantagsmänniska", som inte behöver bry sig om de regler som gäller alla människor.
 • Personen fantiserar ofta om gränslös begåvning och enastående framgångar, men har ofta låg självkänsla som leder till att personen är väldigt känslig för kritik och negativa omdömen.
 • Personen behöver mycket uppmärksamhet och beundran och blir kränkt eller till och med förödmjukad, om omgivningen inte behandlar dem som en väldigt speciell person.

Text: Pia Mattzon

Källa: Kent-Inge Perseius