Bipolär sjukdom - manodepressivitet

Sinnesstämningen hos personer med bipolär sjukdom kan under livets gång pendla mellan djup depression och kraftig upprymdhet, mani eller lite mildare hypomani.

Det finns två typer av sjukdomen, som gör att den drabbade visar olika symtom:

Bipolär I innebär att personen någon gång i livet upplevt ett regelrätt maniskt tillstånd. Många har också drabbats av en eller flera depressioner.

Bipolär II definieras som depression och hypomani. (Om man är hypoman så är man "uppskruvad", men inte så att man helt förlorar omdömet.)

Hos ungefär hälften av patienterna har den första sjukdomsepisoden föregåtts av någon slags fysisk eller psykisk stress. För varje gång sjukdomen bryter ut på nytt tycks den drabbade bli mer sårbar och det krävs allt mindre påfrestning för att framkalla ett nytt sjukdomsfall.

Sjukdomen drabbar hårt

Man räknar med att personer med bipolärt syndrom lever med nedsatt funktion under nästan halva sitt liv och att en tredjedel av dem har svårt att klara sitt arbete.

Risken för självmord är hög, mellan 25 och 50 procent av de drabbade försöker ta sitt liv och 11 procent genomför handlingen.

Personer som drabbas av bipolär sjukdom har ofta svårt att förstå, acceptera och hantera sjukdomen. De lever med en konstant osäkerhet gentemot sig själva och på tanken om hur de ska hantera sin framtid.

Text: Ingela Skärsäter