Anorexia nervosa

Anorexia nervosa börjar ofta med en önskan om att gå ned i vikt och att personen bantar. Men skillnaden mot andra som vill väga mindre är att en person med anorexia nervosa är skräckslagen för att gå upp i vikt och ständigt känner sig tjock, trots att hon eller han till och med kan vara underviktig och mager.

Tillståndet kan komma smygande och märks genom att personen minskar sina matportioner och dessutom tar bort allt fett i maten, så kallad fettfobi.

Det är också vanligt att den drabbade går över till vegetarisk kost. Efter ett tag går all tid och energi åt till att tänka på mat, vikt och kroppens utseende.

Fixeringen vid vikt och kropp förvärras ofta i takt med att personen går ner mer och mer.
En del som insjuknar börjar också motionera nästan tvångsmässigt.

Den drabbade vill ha kontroll

Eftersom varje måltid är förknippad med ångest och rädsla för att gå upp i vikt, blir självkänslan hos personer med anorexia nervosa beroende av om hon eller han lyckas kontrollera sitt ätande och sin vikt. Om man kan avstå från mat trots att man är väldigt hungrig, känner man sig nöjd och självkänslan ökar.

Med tiden blir dock personen allt mer självupptagen, tvångsmässig och börjar isolera sig. Hon eller han är lättirriterad och blir arg om något stör rutinerna kring mat och vikt.

Personen undviker ofta gemensamma måltider i familjen och i skolan och säger att hon eller han redan har ätit. Många vill gärna vara med i matlagningen, för att övervaka vad som finns i maten.

Vanliga symtom på anorexia nervosa

Kroppsliga:

 • avmagring
 • kalla händer och fötter, frusenhet
 • nedsatt immunförsvar
 • låg puls
 • yrsel, svimningsattacker
 • försenad längdtillväxt
 • försenad pubertetsutveckling
 • utebliven menstruation
 • försvårad sårläkning, lätt att få blåmärken
 • sömnstörningar
 • tand- och tandköttskador
 • mag- och tarmproblem som uppblåsthet och förstoppning

Psykiska:

 • ångest
 • hyperaktivitet
 • irritation
 • tvångsmässighet
 • depression och självmordstankar
 • låg självkänsla
 • social isolering

Text: Pia Mattzon

Artikeln är granskad av Elisabet Wentz, docent och överläkare vid Enheten för Barnneuropsykiatri (BNK) vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Källor: Läkemedelsboken 2009-2010 från Apoteksbolaget, KÄTS – Kunskapscentrum för ätstörningar och Wikipedia.