Ångestsyndrom

Ångest förekommer vid många olika sjukdomar, både fysiska och psykiska. Då kallas den för ångest sekundär till annan sjuklighet. Men ångest kan också vara sekundär till missbruk och droger.

Ångestsyndrom innebär att flera symtom på ångest förekommer samtidigt på ett särskilt sätt och att de varar en viss tid. För att kallas ångestsyndrom ska ångesten vara så pass svår att den leder till stora inskränkningar i patientens vanliga liv.

Man räknar med att en fjärdedel av landets befolkning, 25 procent, någon gång under livet drabbas av ångestsyndrom.

Hos barn kan ångestsyndrom bli starten för annan psykisk ohälsa senare i livet.

Vet att oron är överdriven

En person som är drabbad av ångest är ofta medveten om att den ständiga oron är överdriven, men har ändå svårt att förhindra sina katastroftankar.

Men oftast söker många ångestdrabbade i första hand hjälp av sjukvården för fysiska symtom. Det kan till exempel vara huvudvärk, sömnsvårigheter eller ständig irritation – och det gäller att vårdpersonal är uppmärksam på den oro som kan ligga bakom dessa besvär.

De sjukdomar som räknas in bland ångestsyndromen är dessa:

  • Fobier
  • Generaliserat ångestsyndrom - GAD
  • Paniksyndrom
  • Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD
  • Tvångssyndrom