Livlinan

Livlinan drivs av organisationen Suicidprevention i Väst - www.suicidprev.com. Tidigare var namnet på den här stödsajten för Molnhopp, men sedan 2012 kallar vi den för Livlinan. Sajten bygger vidare på det som har varit det viktiga med Molnhopp: Intervjuer, faktatexter och om hur det är att vara ung och närstående till kompisar, flick - och pojkvänner, familj och släktingar som mår psykisk dåligt. Sidan ger också möjliget att få kontakt med andra som är i samma situation. 

Livlinan är en sida för unga och därför utvecklar vi sajten tillsammans med ungdomar. 


Psykisk ohälsa är vanligt

Mer än 100 000 barn och unga, kanske så många som 200 000, har en förälder som mår psykiskt dåligt. Ser man till hela befolkningen är det så många som 20-40 procent som lider av psykisk ohälsa. Den här siffran gäller allt från från allvarligare tillstånd som psykoser och sjukdomar som schizofreni, till lättare besvär som oro och ångest.

Bara 3-4 procent av dem som mår dåligt söker hjälp inom den psykiatriska vården. Det innebär att många närstående istället får ställa upp med hjälp och stöd. 

En mötesplats

Vi vill att Livlinan ska vara en mötesplats där unga kan utbyta tankar, känslor och erfarenheter med andra som är i en liknande situation.

Vi erbjuder råd och stöd i olika former. Sajtens besökare kan ställa anonyma frågor till Livlinans supportteam som består av personal från Sucidiprevention i Väst.
Supportteamet kan:

  • hjälpa dig att sortera och göra ditt problem tydligare för dig själv
  • ge allmänna råd om vad man kan göra i en situation som din
  • ge dig tips på var du kan få mer hjälp

 Vi ger inte personliga råd om behandling för de närstående eller någon annan, utan hänsvisar till hälso- och sjukvården. 


Innehåll på sajten

Texter

Texterna på Livlinan skrivs av Lovisa Bengtsson som är webbredaktör på sajten och som också arbetar på Suicidprevention i Väst.

Fram till augusti 2011 har texterna på den här webbplatsen skrivits av Pia Mattzon, journalist/kommunikatör samt av övriga medarbetare i forskningsprojektet PS Young Support; Ingela Skärsäter, Barbro Krevers, Mikael Elf och Lilas Ali. Dessutom av frilansjournalist Lena Fredriksson och studenter inom Webbredaktörsprogrammet vid Högskolan i Borås.

Byline under respektive text anger vem som skrivit texten.

Alla texter är också granskade av någon av de båda forskningsledarna Ingela Skärsäter och Barbro Krevers. De personer som intervjuats för artiklar på sajten har fått läsa igenom texten och godkänna innehållet.

Bilder

Bilder där inget namn anges är hämtade från sajten stock.xchng. Vid övriga bilder, till exempel på intervjuade personer, anges fotografens namn i anslutning till artikeln.


Om forskningsprojektet PS Young Support

Målet för PS Young Support är att utveckla en ny typ av internetbaserat stöd, som ska vara väl anpassat efter unga människors behov och underlätta deras situation. 

Göteborgs Universitet, Vårdalinsitutet och Vinnvård har gjort det möjligt att bygga och finansiera den ursprungliga sajten - Molnhopp - som har varit en del av forskningsprojektet PS Young Support. 

Vårdalinstitutet

PS Young Support är knutet till Vårdalinstitutet, som finansieras av Vårdalstiftelsen, Göteborgs och Lunds universitet, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Institutets verksamhet är forskning, utbildning och utveckling inom vårdområdet. Vårdalinstitutet är huvudfinansiär av PS Young Support.

Forskningen inom Vårdalinstitutet bedrivs inom tre olika så kallade forskningsplattformar. PS Young Support hör till plattformen De psykiskt sjuka/Långvarigt psykiskt sjuka och/eller funktionshindrade.
 

Göteborgs universitet och Linköpings universitet

Projektets forskargrupp (se ovan, redaktion) är knuten till Göteborgs universitet och Linköpings universitet.