Osynliga grupper blir synliga

Rädda Barnen arbetar för att barn och unga ska få det bättre. Både runt om i världen och här hemma i Sverige. Livlinan har besökt Rädda Barnen i Göteborg där det också finns ett särskilt center för barn och ungdomar i utsatta livssituationer. 

- Vi arbetat med att identifiera målgrupper som vi tycker är osynliga. Det är till exempel barn och unga som är utsatta för våld eller som lever i familjer där det är svåra vårdnadstvister. Vi möter också många flyktingbarn.                      

Det berättar Anna Thom Olin som är psykolog på Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta situationer. Förutom i Göteborg finns sådana här centrum också i Umeå, Stockholm och Malmö.

                    

Anna (bilden ovan) berättar för Livlinan att de tar emot barn och unga i samtal. Hur många gånger en person kommer hit beror mycket på. Det kan vara allt från ett par gånger till regelbundna samtal i över ett år. De får också samtal från bland annat skolpersonal och socialtjänsten med frågor om hur man kan hjälp unga som är utsatta.

Beroende på ålder och person så är det ibland ett vanligt samtal, men det kan lika gärna ta sig i uttryck genom musik, dockskåp och teckning. Anna berättar att det just nu är många ensamkommande flyktingbarn som kommer hit, men också många barn och unga som har föräldrar som är i svåra vårdnadstvister.  

Det här direktstödet är viktigt arbete och en kunskapskälla som ger Rädda Barnen mycket erfarenhet, förklarar Anna och berättar vidare:

Jag fascineras över kraften barnen och ungdomarna vi möter har och att vi kan känna hopp, trots väldigt svåra upplevelser. Kraften i att få bekräftelse genom att berätta tryggar och lugnar många.

Anna har genom sitt arbete på Rädda Barnen träffat många som anses må för dåligt för att få hjälp från sin skolkurator, men som inte är tillräcklig sjuka för att få hjälp inom barn - och ungdomspsykiatrin. Denna grupp hamnar ofta i skymundan. Anna och hennes kollegor arbetar för att ge dem det stöd och den behandling som de har rätt till.

                     
                     Så här ser samtalsrummet ut.

Vi måste våga fråga! Anna återkommer under vårt samtal till hur viktigt det är att alla vi alla vågar fråga, vågar lyssna och vågar se. 

- Många är rädda för att göra fel och gör då istället ingenting alls, så våga fråga. Och fråga igen, säger Anna.

Läs mer om Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livsituationer

 

Text & bild: Lovisa Bengtsson