Gyllingens teman hjälper unga

Grupperna på Gyllingen träffas en eftermiddag i veckan, två timmar åt gången. Totalt är det 15 träffar under en termin och varje träff har ett särskilt tema. Här är Gyllingens teman:

Känslor

Barnen får möjlighet att börja lita på sina känslor igen: "Det jag känner är helt okej." Barnen får lära sig att förhålla sig till sina känslor – alla känslor är värdefulla, för de berättar någonting för mig.

Försvar

Försvar använder man sig av när man har känslor som man varken orkar, kan eller vill visa för andra. Försvar kan vara bra att ha, men det är viktigt att ha någon omkring sig, helst flera, som man kan berätta för hur man egentligen mår.

Psykisk sjukdom

"Vi pratar inte om varför en människa blir psykiskt sjuk, men vi pratar om hur symptomen kan se ut, vad det är som du, som barn till den sjuke, möter."

Familjen

Var och en har sin egen familjekonstellation, familjer kan se väldigt olika ut. Myten om den perfekta familjen avlivas – det finns inga perfekta familjer. Alla familjer har bra sidor och alla familjer har problem ibland.

Den egna personen

Vad behöver jag som människa för att må bra? Mat och dryck, sömn och motion – javisst. Men också tillgång till mina känslor, förmåga att uttrycka min vilja, närhet till nära och kära samt påspädning på intellektet. Filosofiska kvarten: Vad är det som gör livet värt att leva?

Familjeroller

När en förälder blir sjuk kommer barnet ofrånkomligen in i en hjälproll mot föräldern. Barnet kan bli den som ser till att hemmet går runt. Men när föräldern blir frisk är det inte så enkelt för barnet att gå tillbaka till sitt eget.

Val i livet

De val vi gör får olika konsekvenser. Vissa val har ingen betydelse, andra val får stora konsekvenser. Risker vi väljer att ta kan vara hälsosamma, andra kanske är rent ohälsosamma. Det handlari första hand inte om rätt eller fel, utan om att reflektera över följderna av våra val.

Alkohol och kemiskt beroende

Många som mår psykiskt dåligt självmedicinerar med olika droger. Alkohol är till exempel väldigt ångestdämpande. Barn märker skillnaden när en vuxen tar några öl till fotbollsmatchen eller trycker i sig en flaska vin, liggandes i soffan.

Kommunikation

Språk och kommunikation kan bli störda och annorlunda i en familj med psykisk sjukdom. Barnen får ofta dubbla budskap och möter olika former av maktspråk; det aggressiva, det underdåniga eller det demokratiska.

Gränser

Inte bara på det fysiska och psykiska planet, även andliga och sexuella gränser. Människor ska vara på lagom avstånd fysiskt och psykologiskt. "Vad är nära nog?" Att säga ja till det man vill och nej till det man inte vill. Att lita på sina egna signaler.

Text: Pia Mattzon