Samtalet i fokus

En ungdomsmottagning, fast lite annorlunda. KUM ligger i Göteborg och är en ungdomsmottagning som bara riktar in sig på samtal. Livlinan har hälsat på.

 - Vi är ett komplement och har mer utrymme för samtal, än på en vanlig ungdomsmottagning. En del som kommer hit är unga närstående, berättar Berit som är kurator på KUM.

                                   

KUM står för Kyrkans ungdomsmottagning och dörrarna är öppna för alla mellan 14 och 25 år. Oftast har besökarna ingen kyrklig anknytning, även om vissa har det. Fokus är på samtalet och det är personen som vänder sig hit som bestämmer vad det ska pratas om.  

- En morgon kan jag träffa en förtvivlad tjej som är på sitt första samtal. Senare samma dag kan jag träffa en kille som har varit hos oss en tid och som nu mår mycket bättre. Jag ser ofta att det hjälper att få prata om sina svårigheter, säger Berit.

När vi träffas är det mars månad och Berit berättar att den här tiden på året är det särskilt högt tryck. Det är alltid så under vintermånaderna.

Berit har arbetat som kurator på KUM i 12 år. Under åren har hon sett att ungdomarna framför allt använder samtalstiden till att prata relationer. Såväl relationen till sig själv, som till andra som står dem nära. Många vill också prata om oro och ångest. Flera använder sig av möjligheten att ta upp existentiella frågor och sina tankar om tro och andliga erfarenheter.

                                                  

Det kostar inget att komma till KUM och här är det ingen journalplikt. Det innebär att om en person bara vill säga sitt förnamn och sin ålder är det helt okej.

Ett samtal varar i 45 minuter och det ser olika ut hur många gånger en person kommer hit. Men det varierar väldigt mycket. Berit berättar att det inte sätts en gräns från början och det lugnar många. Det får ta den tid det behöver.

Många som kommer till KUM blir bättre på att använda sitt nätverk för stöd, berättar Berit:  

- Vi möter många som börjar våga be om hjälp. De märker att de inte behöver bråka med sig själva och att det är helt naturligt att reagera.

KUM finns i Göteborg och målet är att vara tillgängliga. Många kontaktar KUM för att få prata med någon utomstående. En del som kommer hit är nervösa. Andra känner… äntligen! Det gemensamma för alla som kommer är att de blir lyssnade till. 

Läs mer på : www.stadsmissionen.org/kum

 Text & bild: Lovisa Bengtsson