En lättillgänglig hjälp

Till Mini-Maria kommer unga med erfarenhet av droger eller alkohol. Vissa har bara testat en enstaka gång. Andra har varit beroende under lång tid. Gemensamt för många som kommer hit är att de mår psykiskt dåligt. 

Martin Wettmark är terapeut och samordnare på Mini-Maria Väster i Göteborg. Det är en av fyra mottagningar som finns i Göteborg, men även i andra storstadsregioner finns Mini-Marior. Mottot är att erbjuda snabb och lättillgänglig mottagning för rådgivning och behandling.

Här har vi ingen väntetid utan det går att få tid inom en vecka från det att man kontaktar oss. Unga som har narkotika - eller alkoholproblem mår ofta psykiskt dåligt. Därför arbetar vi brett med både medicinska, psykologiska och sociala insatser, berättar Martin.
Mina-Maria vänder sig till ungdomar upp till 21 år, med risk - eller missbruk av alkohol eller droger. Här kan man få råd, information och behandling. Det är fler killar än tjejer som kommer hit och problem med cannabis och alkohol dominerar.  En del kommer till Mini-Maria med kompisar, medan andra kommer ensamma eller med sina föräldrar. De flesta som är under 18 år kommer tillsammans med föräldrar.

Martin berättar att han träffar många unga som inte är motiverade i början när de kommer hit. De har blivit upptäckta i skolan, av föräldrar eller polis, men efterhand är många ändå tacksamma för att de blivit upptäckta och får hjälp med sitt missbruk eller andra problem som har koppling till alkohol och droger.  

- Det är viktigt att personen själv hittar motivationen. Jag brukar fokusera på hur den jag möter själv tänker istället för att komma med för många påstående. Samtalet ska inte vara ett förhör för då är det svårt att så ett frö, säger Martin.

Samtidigt berättar Martin att det är viktigt att informera om hur alkohol och droger påverkar oss.  Hjärnan är först är färdigutvecklad i 25-årsåldern och både droger och alkohol påverkar minne och koncentration. Cannabis, som har blivit vanligare, förhöjer också risken för psykos.

Till Mini-Marias mottagningar kan man vända sig för sin egen del, men lika väl om man känner sig orolig för någon i familjen eller för en kompis.

Läs gärna mer om:

Mini-Maria i Göteborg

Maria Ungdom i Stockholm

Maria Malmö

Information om stödgrupper runt om i Sverige

 

 Text: Lovisa Bengtsson

 Bild: Mini Maria Göteborg