Hjälp & stöd

Livlinan besöker med jämna mellanrum organisationer och mottagningar där man arbetar med unga som antingen själva är drabbade av psykisk ohälsa - eller lever nära någon som är det. 

När är det dags att söka hjälp?

Hur påverkas man av föräldrar som är psykiskt sjuka?

Det är vanligt att känna sig ensam

Glöm inte dig själv