Hjälp & stöd

Livlinan besöker med jämna mellanrum organisationer och mottagningar där man arbetar med unga som antingen själva är drabbade av psykisk ohälsa - eller lever nära någon som är det. 

Psykisk sjukdom påverkar alla i en familj

Internet kan bli en fara när det gäller självmord

Självmord och självmordsförsök

Prata med en vuxen om någon vill ta sitt liv