Hjälp & stöd

Livlinan besöker med jämna mellanrum organisationer och mottagningar där man arbetar med unga som antingen själva är drabbade av psykisk ohälsa - eller lever nära någon som är det. 

Barn till deprimerade behöver stöd

Ungdomsmottagningen står öppen för unga närstående

Gyllingens teman hjälper unga

Att känna igen sig i andra ger nytt hopp