Hjälp & stöd

Livlinan besöker med jämna mellanrum organisationer och mottagningar där man arbetar med unga som antingen själva är drabbade av psykisk ohälsa - eller lever nära någon som är det. 

Stöd till barn med psykiskt sjuka föräldrar

Är barn till psykiskt sjuka föräldrar osynliga?

Hur mycket ska man hjälpa en kompis?

Tonårstiden