Hjälp & stöd

Livlinan besöker med jämna mellanrum organisationer och mottagningar där man arbetar med unga som antingen själva är drabbade av psykisk ohälsa - eller lever nära någon som är det. 

Här blir annorlundaskap gemenskap

I ett gammalt, vackert gult stenhus ligger Gyllingen. Huset sticker ut från mängden och i dörren hälsar Einar Trollerud välkommen.

Gyllingen är en mötesplats för barn och unga där någon i familjen är, eller har varit, psykiskt sjuk. Många är vana vid att uppleva ett annorlundaskap, som på Gyllingen vänds till en gemenskap. 

Kompisarna ställer upp

Till ätstörningsenheten Vågen kommer eller ringer ofta ungdomar som är oroliga för sina kompisar. De undrar hur de ska förhålla sig till vännen som de är oroliga för och vad de ska göra. Många har också varit hos skolsköterskan och pratat tidigare.

– De är en jätteviktig grupp, som verkligen ställer upp och säger till, säger kuratorn Monika Mars.
– De som har problem blir ibland förbannade för att kompisarna lägger sig i, men de är nog tacksamma sedan!

Ätstörningar väcker mycket ångest hos omgivningen, berättar Monika Mars, men det tänker sällan den som är sjuk på. De ser bara sin egen situation, det är en del av sjukdomen att bli "egoistisk".

Fler besök till Vågen

Tabu kring psykisk sjukdom