Hjälp & stöd

Livlinan besöker med jämna mellanrum organisationer och mottagningar där man arbetar med unga som antingen själva är drabbade av psykisk ohälsa - eller lever nära någon som är det. 

En lättillgänglig hjälp

Till Mini-Maria kommer unga med erfarenhet av droger eller alkohol. Vissa har bara testat en enstaka gång. Andra har varit beroende under lång tid. Gemensamt för många som kommer hit är att de mår psykiskt dåligt. 

”Atmosfären här ska vara tillitsfull”

Livlinan har besökt BUP Gamlestaden, Göteborg i lokaler som tidigare tillhört textilindustrin. För 100 år sedan blomstrade textiltillverkligen just här. Nu har BUP omvandlat den kalla industrimiljön till en varm och hemtrevlig mottagning.

På BonaVia är barnen och ungdomarna i fokus

Det är en sak att veta att man inte är ensam. Det är en annan sak att känna det. På BonaVia träffas barn, ungdomar och föräldrar där någon vuxen i familjen är beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Här använder man gruppen som metod. Genom att träffa andra i liknande situation, motverkas känslan av ensamhet. 

Samtal i fokus

En ungdomsmottagning, fast lite annorlunda. KUM ligger i Göteborg och är en ungdomsmottagning som bara riktar in sig på samtal. Livlinan har hälsat på.

 - Vi är ett komplement och har mer utrymme för samtal, än på en vanlig ungdomsmottagning. En del som kommer hit är unga närstående, berättar Berit som är kurator på KUM.