”Vi ska bry oss – även på nätet” 

Många tycker det är skönt att få prata utan att synas. Det har Klara Roxbergh upplevt när hon nätvandrar. I snart fyra år har hon funnits tillgänglig för samtal på olika forum på nätet.

Det var Fryshuset i Stockholm som började arbeta med nätvandrare. Nu har det spritt sig och Skolkyrkan i Göteborg är en av de platser där man arbetar med nätvandring. Klara Roxbergh är diakon och sedan fyra år arbetar hon ett par timmar varje vecka som nätvandrare. 

- Det är för de ungas skulle som vi finns där och varje kväll vi jobbar är det många som tar kontakt. Responsen är lite olika beroende på vilken sajt vi är inne på, berättar Klara.

                                                                                             Nätvandrare Klara Roxbergh

Under åren har hon varit på olika forum, men just nu är Klara mest inne på mötesplatsen Kamrat.com. Hon beskriver att det finns två delar av nätvandrandet. Det finns en del där man som nätvandrare arbetar aktivt för en schysst atmosfär på forum och anmäler om man upptäcker kränkningar och övertramp. Den andra delen är den som Klara arbetar med – att finnas tillgänglig för samtal för dem som har lust. Syftet är att lyssna, stötta och stärka. 

- Många som tar kontakt med mig på nätet gör det för att det är kravlöst. Det är en låg tröskel för att våga söka hjälp eller påbörja ett samtala. De flesta som tar kontakt är mellan 15 och 21 år.

Det säger Klara och fortsätter berätta om vad en 13-årig har sagt: "Har jag små problem, då pratar jag med någon som jag känner. Har jag stora problem pratar jag hellre med någon på nätet." Klara tror att detta stämmer för många och hon får ta del av tunga berättelser. Men det behöver inte vara tungt för att vara viktigt. Det kan betyda mycket att bara få säga hej – och veta att om jag vill prata vidare finns den möjligheten. Eller bara att dela med sig av en fundering man har. 

Just nu arbetar Klara med att utbilda fler nätvandrare. Det är Kyrkans Jourtjänst och Skolkyrkan, båda i Göteborg, som håller i utbildningen inom projektet Svenska kyrkan i Göteborg nätvandrar.  

- Nätvandrare behövs! Det borde vara etablerat i samhället att man anmäler och agerar vid nätmobbning och andra kränkningar på nätet precis som på andra platser i samhället. Vi ska bry oss om varandra även på nätet, säger Klara.

 

Text: Lovisa Bengtsson
Bild: Joakim Roos