”Atmosfären här ska vara tillitsfull”

Livlinan har besökt BUP Gamlestaden, Göteborg i lokaler som tidigare tillhört textilindustrin. För 100 år sedan blomstrade textiltillverkligen just här. Nu har BUP omvandlat den kalla industrimiljön till en varm och hemtrevlig mottagning.

BUP står för Barn - och ungdomspsykiatri och vi har stämt träff med psykologen Ole Hultmann. Han har arbetat som psykolog på BUP i 20 år. Vi börjar prata om vad som är vanliga orsaker till att barn och unga söker sig till BUP. Ole berättar att många han träffar söker hjälp för oro, ångest och de­pression.

- Jag tror att många unga mår dåligt idag för att det är en allmänt kravfylld tillvaro. Valfrihet är bra, men kan också bli en börda och många får ta stort ansvar redan väldigt tidigt. Dessutom är det mycket konkurrens i skolan, säger Ole.

                                       

Han fortsätter berätta om hur det går till när man söker hjälp. När en person tagit kontakt med BUP – oavsett var i landet – ska personen få en tid inbokad inom tre veckor. Då får hon eller han träffa en sjuksköterska, socionom eller psykolog som tar reda på varför personen mår dåligt, vad för typ av problem det handlar om och hur de ska gå vidare.

- Atmosfären här ska vara tillitsfull. Det är viktigt. När vi träffar barn och unga jobbar vi på att av­dramatisera för många tycker att det är pinsamt att komma hit. Många uttrycker också att det är rädda för att bli ”galna”. Då pratar vi om det och vi frågar mycket om livssituationen i stort och koncentrerar oss inte bara på symptom, berättar Ole.

BUP tar emot barn och unga i åldern 0-18 år. Ibland är det personen själv som tar kontakt, men vanli­gare är att föräldrar ringer till BUP och bokar tid. Kontakten sker också via skolpersonal, socialtjänst eller sjukvårdspersonal. Det är ganska jämt fördelat mellan tjejer och killar som söker till BUP, men upp i tonåren är det något fler tjejer. Vanligvis är ett möte på BUP 1-1½ timme långt.

Ole möter många som är glada för att de vågat söka hjälp. Vissa som han träffar har väldigt svåra problem, men även där finns det goda möjligheter att hjälpa och att veta det ger hopp. Både för ho­nom och för dem han möter.

- På BUP är du i centrum och för oss som arbetar här är det viktigt att signalera värme. Vi är enga­gerade i problemet och entusiastiska inför att hjälpa, säger Ole.                       

                       
BUP har två olika former av mottagningar. Den som Livlinan besöker är en öppenvårdsmottagning. Det innebär att hit kommer man genom att boka besök i förväg. Det finns också akut-mottagningar inom BUP. Som namnet avslöjar vänder man sig hit när akuta situationer uppstår och där kan perso­nen även bli inlagd om det behövs.

Här kan du se var olika BUP-mottagningar finns runt om i landet. Läs mer 

Text & bild: Lovisa Bengtsson