Att vara ung och närstående

Tonårstiden och åren strax därefter är en intensiv tid i livet. Den kan vara både rolig och utmanande, men lika ofta krisartad och fylld med personliga problem. Inte konstigt att sömnbehovet är stort! Men hur är det om man också har andra bekymmer att hantera?

När man är tonåring händer det mycket med en själv. Kroppen förändras och känslolivet också. Man funderar mycket över sig själv - vem man är, hur man ser ut, hur man är lik eller olik andra och vad man vill göra i livet.

Är man lite äldre kanske man börjar tänka på att flytta hemifrån och funderar på var man i sådana fall ska bo. Eller så har man redan flyttat. Plugga vidare eller jobba direkt kan vara en fråga. Tankar på om man ska leva ihop med någon annan kan också skapa funderingar. På ett eller annat sätt är man på väg in i vuxenlivet och alla dessa förändringar, känslor och tankar om livet tar kraft och behöver tid.

Oro tar tid och kraft

Har man har mycket att oroa sig för, till exempel om en person i ens närhet mår psykiskt dåligt, får man inte lika mycket tid och möjlighet att ägna sig åt de funderingar man har om sitt eget liv. Kanske kraften istället går till att se till att pappa får den psykiatriska vård han behöver - eller om man redan flyttat - att oroa sig över hur syskonen har det hemma.

Kanske får man lägga all kraft på att tänka på en flickvän som inte vill äta eller en pojkvän som är deprimerad. Det kan leda till att den egna utvecklingen får stå tillbaka och att man istället tar mycket ansvar och "blir vuxen" fort.

Skolarbetet kan bli lidande eftersom man inte orkar koncentrera sig. Kanske orkar man inte heller vara med kompisar, utan drar sig undan.

Skapa ett eget område

En del upplever att det finns positiva sidor med att ta ansvar för andra och att mogna fort, som att man klarar av att hantera fler saker i livet och lär sig mycket om mänskliga brister. Andra berättar att de känner att de missat något, att de fick offra lite för mycket av sitt eget liv, som till exempel skola och kompisar.

Även om man har det jobbigt hemma och lever med mycket oro och tankar på någon nära, så är det bra om man också kan göra ett område för sig själv och sitt eget liv - där man får lov att glömma sina bekymmer, tänka på sig själv och ha lite kul.

Text: Mikael Elf