Fem snabba frågor till Tilia

Här ställer vi 5 snabba frågor till organisationer och stödsidor som arbetar med unga och psykisk ohälsa. Alla får samma frågor, men svaren är desto mer varierade. På tur är:

Annesofi Blixt, verksamhetschef på Tilia

 

  • Vad arbetar ni med?

Vi arbetar med unga mellan 12 och 30 år som lider av någon form av psykisk ohälsa. Det gör vi i tre steg, förebyggande, stödjande och opinionsbildande. Mest relevant här är att nämna vår stödjande del. Den består av chatt, mail, telefonkontakt, stödgrupper och myndighetskontakter. Vi jobbar med och för unga, deras åsikter är vår grund. 

  • Vad brukar ni få för respons?

Bra att vi har öppet helger, vår chatt är bemannad varje dag mellan 21-23. Skönt att känna vuxna som vågar stå kvar, våra stödsökande upplever det som ovanligt. Samt att det är skönt att slippa vara sin diagnos eller sitt symtom, vi arbetar med individen i fokus, vill se det friska och styrkan i våra unga, som vi vet att de alla besitter. 

  • Vad är det bästa med ditt jobb?

Dagliga möten med de klokaste och starkaste jag vet, våra unga. Det har inte alltid de bästa förutsättningarna. Men de fixar livet. Det gör mig stolt och full av beundran. 

  • Ett bra råd ni gärna ger ungdomar?

Att söka hjälp är bland det coolaste som finns. Det är modigt att försöka våga lita på någon annan. Det är moget att lyssna på andras erfarenheter för att själv kunna växa. Annars är vi försiktiga med att ge allmänna råd, det beror på individ och situation, och om man ens vill ha ett råd. 

  • En mening som ni vill peppa ungdomar med.

Även om du inte tror det, är du inte ensam. Aldrig!