Fem snabba frågor!

Här ställer vi 5 snabba frågor till organisationer och stödsidor som arbetar med unga och psykisk ohälsa. Alla får samma frågor, men svaren är desto mer varierade. På tur är:

Carl von Essen, projektledare för Självmordsupplysning

 

  • Vad arbetar ni med?

Syftet med Självmordsupplysningen är att förebygga självmord genom att möjliggöra en öppen, icke-dömande och stödjande dialog kring självmord och psykisk hälsa. Hos oss kan man chatta, maila frågor, blogga, diskutera och få information om självmord och psykisk hälsa. Chatten bemannas av ett 20-tal volontärer som har fått utbildning i att prata med suicidnära personer. Mailen besvaras av psykologer på S:t Lukas, och forumen och bloggarna modereras av personal på Självmordsupplysningen. Kärnan i verksamheten är chatten, som är öppen vardagar kl 19-22.

  • Vad brukar ni få för respons?

Det är mycket bra respons, som visar att vi behövs. Varje dag har vi ca 15 stödjande chattsamtal (vardera ca 30 min - 3 timmar långa), ca 2 mailfrågor och ca 2 foruminlägg/blogginlägg. Sidan har ca 8000 besökare i månaden.

  • Vad är det bästa med ditt jobb?

Att känna att man gör nytta och hjälper andra människor.

  • Ett bra råd ni gärna ger ungdomar?

Vi försöker i och för sig att vara coachande och stödja ungdomarna att själva hitta lösningar, men ett råd vi ofta ger är att prata med andra i ens närhet (familj, vänner, skolpersonal etc), och att det nästan alltid finns människor i ens närhet som vill hjälpa till och som gillar att hjälpa andra..

  • En mening som ni vill peppa ungdomar med.

Vad starkt av dig att våga prata med oss!