5 snabba frågor!

Här ställer vi 5 snabba frågor till organisationer och stödsidor som arbetar med unga och psykisk ohälsa. Alla får samma frågor, men svaren är desto mer varierade.  Nu har frågorna landat hos:

Hanna Parnén på SHEDO

  • Vad arbetar ni med?
SHEDO arbetar med (och mot) självskadebeteende och ätstörninar. Vi riktar oss mot drabbade, anhöriga och professionella. Och givetvis till alla som är intresserade!
 
  • Vad brukar ni få för respons?

Att vi verkligen behövs eftersom det är ett så stort problem i samhället och det fortfaranade är så mycket tabu, skuld och skam inblandat. Vi är den enda föreningen som jobbar med självskadebeteende så att vi är viktiga också ;)

  • Vad är det bästa med ditt jobb?

Svårt, två saker; att kunna hjälpa andra och att kunna agera ögonöppnare. Även den lilla informationen kan göra den stora skillnaden.

  • Ett bra råd ni gärna ger ungdomar?

Försök hitta någon att prata med och våga söka hjälp, för det finns hjälp att få.

  • En mening som ni vill peppa ungdomar med.

Kämpa inte för att bli precis som alla andra, eftersom alla andra också gör det så är du redan som alla andra. Gör något kul istället.