Fem snabba frågor!

Här ställer vi 5 snabba frågor till organisationer och stödsidor som arbetar med unga och psykisk ohälsa. Alla får samma frågor, men svaren är desto mer varierade. På tur är:  

Satu Andersson på Brottsofferjouren 

  • Vad arbetar ni med?

Jag finns på Stödcentrum för unga i Västerås, som drivs av Brottsofferjouren. I Sverige finns det ungefär 100 brottsofferjourer dit alla som blivit utsatta för brott kan vända sig för att få stöd utan kostnad. Vi hjälper också vittnen och anhöriga till brottsutsatta. På Stödcentrum ger jag råd och stöd till ungdomar som blivit utsatta för brott eller blivit vittne. Som en kurator, typ. Man kan ha blivit hotad, slagen, ofredad eller annat och man behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få stöd.

  • Vad brukar ni få för respons?

Oftast tror man som ungdom att – Det här fixar jag! Många ungdomar säger ändå efteråt att det har varit en tuff period efter brottet och att man varit rädd, ledsen, haft mardrömmar och frågor som snurrat runt i huvudet efter det som hänt. Många upplever att det är skönt att få kontakt med Stödcentrum för att få information om t.ex. vanliga reaktioner efter att man blivit utsatt eller information om hur en polisutredning och rättegång går till. Stödet gör oftast att man mår mycket bättre!

  • Vad är det bästa med ditt jobb?

Möten med ungdomar och att mötet ger så stora positiva effekter! Ungdomar behöver vuxna som lyssnar och tar dem på allvar.

  •  Ett bra råd ni gärna ger ungdomar?

Det är aldrig ditt fel att du blivit utsatt! Berätta om det som hänt för någon som kan lyssna. På så vis kan man få hjälp att börja må bättre. 

  • En mening som ni vill peppa ungdomar med.

Att ta emot hjälp är att investera i sig själv!