5 snabba frågor!

Här ställer vi 5 snabba frågor till organisationer och stödsidor som arbetar med unga och psykisk ohälsa. Alla får samma frågor, men svaren är desto mer varierade.  På tur är: 

Ida Lind på Anorexi/Bulimi-kontakt

  • Vad arbetar ni med?

Vi på ABK jobbar för ett samhälle fritt från ätstörningar. Vi jobbar stödinriktat genom grupper och mentorer, och vi jobbar förebyggande i bland annat skolor där vi håller workshops om självkänsla och ideal. Dessutom försöker vi påverka vården att bli ännu bättre.

  • Vad brukar ni få för respons?

Responsen är att folk är väldigt tacksamma för att vi finns. Både drabbade och anhöriga tycker det är skönt att hitta stöd hos våra volontärer som själva har erfarenheter av att ha varit anhörig eller av att ha haft ätstörningar. De brukar uttrycka lättnadskänslor över att äntligen hitta någon som förstår deras situation och där inget är tabubelagt. 

  • Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att få känna sig värdefull, det känns att jag och de andra volontärerna fyller en viktig funktion. Det bästa är också att få samordna alla de som jobbar ideellt med detta, de har en glöd som är svår att hitta på andra arbetsplatser!

  • Ett bra råd ni gärna ger ungdomar?

Det finns mycket press på ungdomar idag och många ställer orimliga krav på sig själva. Det är viktigt att de lär sig att sätta gränser för sig själva och vara nöjda med det de kan åstadkomma. Ett råd är att umgås med personer man år bra av, personer som inte sätter press på en att man ska vara på ett visst sätt. Mitt råd är också att söka stöd i tid och att man pratar med någon (familjemedlem, kurator eller oss) om man tänker mycket kring mat eller träning och mår dåligt av detta.

  • En mening som ni vill peppa ungdomar med.

Många kan tycka att det är en klyscha men den är så sann och så viktig i detta samhälle med verklighetsfrånvarande ideal: 
Du duger som du är!